1900 636 815

Thứ Hai , Tháng Mười Hai 11 2023
Home / Tag Archives: bài cúng cô chín sòng sơn

Tag Archives: bài cúng cô chín sòng sơn

Bài văn khấn cô Chín đầy đủ nhất

Văn khấn phủ Tây Hồ

Bài văn khấn cô Chín Con Nam Mô A Di Đà Phật Con Lạy 9 phương trời,mười phương chư Phật,chư Phật mười phương Con Nam Mô thường trụ thập phương Phật Con Nam Mô thường trụ thập phương Pháp Con Nam Mô thường trụ thập phương Tăng—Con sám hối con …

Read More »